Activiteitencommissie

Jaarlijks organiseren we diverse feesten en activiteiten, zoals het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, enzovoort. De organisatie is in handen van commissies, die bestaan uit ouders en teamleden. Alle ouders uit de diverse commissies samen, noemen we Activiteitencommissie (AC).

De vrijwillige ouderbijdrage

De  feesten en activiteiten worden niet bekostigd uit de rijksbijdrage maar uit de ouderbijdrage. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks, met instemming van de MR vastgesteld.  Van het totaal aan ouderbijdragen worden leuke en gezellige activiteiten en feesten georganiseerd, zoals het sinterklaasfeest, kerst en de Panta Rheidag.  Door het jaar heen kunt u met andere kosten te maken krijgen zoals bijvoorbeeld de kosten voor het themareisje, de schoolfotograaf en kamp in groep 8. 

 

De vrijwillige bijdrage pauzevervanging

Op scholen met een continurooster blijven alle leerlingen tijdens de lunchpauze op school. Zij worden tijdens de lunchpauze een half uur begeleid door professionele medewerkers van een kinderopvangorganisatie en/of personeelsleden van de school. Voor de opvang tijdens de pauze vragen wij een vrijwillige bijdrage aan de ouders, zodat hier geen onderwijsgeld voor ingezet hoeft te worden. 

Schoolkassa

De ouderbijdragen worden op een eenvoudige manier geïnd via het digitale systeem Schoolkassa. Per bijdrage ontvangen de ouders een mail van Fedra / Schoolkassa. Via een link in de mail kunt u de bijdrage(n) rechtstreeks met iDEAL betalen. Soms komen de e-mail in reclame/spammappen terecht. Controleer u die ook?

Wilt u wel, maar kunt u niet betalen?

De gemeentes bieden ouders die leven van een minimuminkomen de mogelijkheid om een tegemoetkoming te krijgen voor deze kosten. U kunt hierover meer informatie krijgen bij de directeur. Als u niet in staat bent om de ouderbijdrage in een keer te betalen, kunt u contact opnemen met de directie voor een gespreide betaling.

Panta Rheidag 2019