Buitenschoolse opvang

In hetzelfde gebouw als Panta Rhei en de Zeester,  zit de buitenschoolse opvang de  Salamander van Welschap Kinderopvang. Er zijn 3 groepen kinderen vanaf 4 jaar en 2 groepen voor de oudste kinderen (vanaf 7/8 jaar). Zij zitten boven de sporthal. De Salamander heeft ook nog een sportieve dependance, Salamander Sportief. Deze is bij de nabijgelegen sportvelden aan de Spoorsingel. Elke schooldag biedt de Salamander voor- en naschoolse opvang aan in ontspannen sfeer met uitdagende activiteiten. In vakanties is er een apart vakantie programma met regelmatig een uitstapje. U kunt kiezen voor opvang in schoolweken, vakantieweken of beide. Voor meer informatie en inschrijving kunt u terecht op de website van Welschap Kinderopvang: www.welschapkinderopvang.nl. Of bellen naar 0251 - 245464. 

Pauzevervanging

De medewerkers van de Salamander verzorgen ook de pauzevervanging van de leerkrachten op Panta Rhei. Ze eten een broodje met de kinderen en gaan daarna met hen naar buiten. Er is een goede overdracht tussen de medewerkers en de leerkrachten. De medewerkers worden meegenomen in de kanjertraining en in de deskundigheidsbevordering van Welschap.
Panta Rheidag 2019