Medezeggenschapsraad 

Op school worden iedere dag beslissingen genomen, grote en kleine. Beslissingen die van invloed zijn op het onderwijs aan de leerlingen en op het werk van personeelsleden. Daarom hebben ouders en personeelsleden inspraak op het beleid van de school. Die inspraak is geregeld via de medezeggenschapsraad (MR). 

In de MR houden vier ouders en vier personeelsleden de vinger aan de pols. Belangrijke veranderingen worden door de directie voorgelegd aan de MR. De MR kan ook zelf initiatief nemen en de directie vragen een knelpunt op te lossen.  In het MR reglement is precies beschreven wanneer de MR om advies of instemming gevraagd moet worden. Het reglement van de MR vindt u op de website van Stichting Fedra: www.fedra.nl.

De vergaderingen van de MR worden opgenomen in de jaarkalender en zijn openbaar. Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dat via de MR aankaarten. Het e-mailadres is: mr@depantarhei.nl.
Panta Rheidag 2019